22 februarie 2012

Pro domo

În vatra satului s-au plămădit, de-a lungul veacurilor, horile străbune, colindele, cântecul de dragoste şi de dor, obiceiurile de peste an, straiele de sărbătoare, toate acestea reflectând bogătia spirituală şi frumuseţea aparte a acestui neam. Cantecul popular este un crâmpei de viaţă dar şi o sinteză a unor concepţii despre lume, o durere sinceră, un strop […]