BISERICI DIN LEMN 033
Maramureşeană
13 aprilie 2013
Maramureşul
13 aprilie 2013

Maramureşul

Ţinut de descălecători şi întemeietori de ţară, păstrează şi azi, neştirbit şi neprefăcut, un trecut românesc din cele mai sigure şi înălţătoare. Aceasta se poate vedea bine şi dincolo de aspectul etnografic, dincolo de documentul istoric scris se pot vedea şi acum, în inima, în conştiinţa oamenilor din partea locului. Ţăranii de azi sunt descendenţii nobililor de ieri, calitate încă vie în viaţa lor atât de aspră. Există o mândrie şi o dârzenie izvorâtă din conştiinţa descendenţei lor nobile şi voievodale. Maramureşenii trăiesc o tradiţie a istoriei locale, tradiţie care îi hrăneşte şi-i face stăpâni pe ei înşişi.

Maramureşul de azi este o ţară românească milenară, un produs al pământului şi istoriei locale, peste care a trecut necontenita încercare a popoarelor venite de aiurea, fără ca să poată să-i distrugă fiinţa. Prinşi de îndelungă vreme între două neamuri străine, slavii şi maghiarii, maramureşenii au suferit, au sărăcit, dar n-au căzut, ei au şi azi o profundă conştiintă locală şi naţională, au o nesfârşită putere de a înfrunta nevoile stăpânirii străine, fără murmur, fără revoltă, ci numai cu dârzenie şi credinţă. Conştiinţa de băştinaşi, de oameni aparţinând unei rase curate, unui neam de cea mai nobilă spiţă, neam românesc încărcat de toate drepturile şi darurile vremurilor, îi face să treacă cele mai grele cumpene şi să învingă durerile, care oricât de des le-ar veni, le socotesc trecătoare. Esentialul: românitatea şi românismul sunt permanente.

Ernest Bernea. Maramureşul

Bucureşti, 1944

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *